دبی دارای مراکز خرید و بازار های بسیاری است که باعث شده دبی یکی از مهم ترین مراکز خرید منطقه به شمار اید. دبی با داشتن تفریحات و جاذبه های گردشگری بسیار یکی از بهترین مراکز توریستی می باشدجدیدترین نوشته ها