استانبول یکی از بزرگترین کلان شهرهای جهان است و تنها شهری است که توسط تنگه بسفر به صورت طبیعی و به دو قسمت آسیایی و اروپایی تقسیم می شود. این آبراه طبیعی و چشم نواز در حقیقت خط تمایزی بین این دو بخش شهر و بین دو بافت متفاوت شهری محسوب می شود. شاخ طلا...جدیدترین نوشته ها