جزیره سامویی علاوه بر سواحل شنی بی نظیر و طبیعت بکر و جاذبه های گردشگری متعدد، بهشتی برای خرید نیز هست. برای آشنایی با جاذبه های گردشگری ساموئی کلیک کنید و انواع جاذبه ها و تفریحات موجود در ساموئی را ببینید. در هر جایی از سامویی فروشگاه ها و مغازه ها...جدیدترین نوشته ها