امارات متحده عربی کشوری در منطقه خاورمیانه می باشد که درآمد اصلی این کشور از استخراج نفت به دست می آید. بزرگترین شهر و پایتخت امارات شهر ابوظبی به حساب می باشد. مساحت این کشور به 83,600 کیلومتر مربع می رسد که جمعیتی حدود 8,106,000 نفر در این کشور سکو...جدیدترین نوشته ها