مجمع الجزایر مالدیو از شمال به جنوب 158 کیلومتر و از غرب به شرق 186 کیلومتر وسعت دارد و در نیمکره ی شرقی و در بالای خط استوا قرار گرفته است. کل جزایر بین مدارهای 1 درجه جنوبی و 73 درجه طول جغرافیایی و 74 درجه شرق گرینویچ واقع شده است. جزایر مالدیو در...جدیدترین نوشته ها