قدمت کوالالامپور یا در زبان محلی ها به اختصار «KL» پایتخت مالزی، به قرن 19 میلادی باز میگردد.زمانی که هنوز مستعمره انگلیسی بود. از اینرو مالزی کشوری چند فرهنگی تاثیر گرفته از مالایی ها، هندی ها و چینی ها میباشد.کوالالامپور مقداری از هر چیز خوب را درو...جدیدترین نوشته ها