در شهرستان خاش محصولاتی نظیر خیار، گوجه، کدو و فلفل دلمه در آنها کشت وو همچنین تقریبا اکثر محصولات باغی موجود در کشور در این شهرستان کشت می شود.  پسته دراین استان بعد از خرما بیشترین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی می باشد. در این منطقه زیتون هم کشت می...جدیدترین نوشته ها