شلوار مردان مشکی رنگ است و دو پاچه گشاد دارد که براساس مجرد یا متأهل بودنن فرد با نخ مشکی تزئیناتی پایین آن دوخته می‌شود. در زمان‌های گذشته شلوار مردان از پارچه‌ای به نام دبیت دوخته می‌شد. قبایی که مردان می‌پوشند یک روپوش پالتو مانند است که از پارچه‌...جدیدترین نوشته ها