کوش آداسی شهرستانی است با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر که سالانه تعداد زیادی گردشگر را به خصوص از ایران و هم چنین از اروپا به خود جذب می کند. به طوری که بیشتر در آمد اقتصادی این منطقه از طریق همین جذب گردشگر تامین می شود. جاذبه های گردشگری کوش آداسی، س...جدیدترین نوشته ها