در کدام هتل در رومانی مانده اید, موظف به پرداخت مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خواهید بود. همچنین ذکر این نکته برای شما عزیزان خالی از لطف نخواهد بود که مردم رومانی بر خلاف مردم دیگر در اروپا و مشابه ایرانیان خونگرم و مهمان نواز هستند و خود این...جدیدترین نوشته ها