آب و هوای کیش گرم و خشک است و شما برای اینکه از مسافرت خود لذت ببرید باید بدانید که در چه ماه هایی به این جزیره زیبا سفر کنید. یکی از بهترین فصل ها بهار و از بهترین ماه ها فروردین می باشد چرا که آب و هوای بهاری در منطقه حاکم است و بدون اینکه گرمای هو...جدیدترین نوشته ها