دانستی های جالب درباره چین چین را معمولا به عنوان جمهوری خلق چین می شناسند کلمه چین از شین اولین امپراطوری سلسله شین هوانگ گرفته شده است . پکن پایتخت چین به معنی پایتخت...


آب و هوا ی چین  :: چین کشوری بسیار بزرگ با تنوع آب و هوایی بسیار گسترده و متفاوت است به طوری که ممکن از در یک شهر آن هوا بارانی و در همان زمان برای شهری دیگر هواکاملا صاف و آفتابی باشد و در پی بردن به این واقعیت همین کاف...


سفر به چین  کشوری با مقیاسی عظیم و گسترده و چشم اندازی شگفت انگیز که آن را مبدا  هنر های رزمی در نیا می دانند تنوع فرهنگ و هنر و جاذبه های مدرن و متمدن چین را به مکانی متحیر کننده و جذاب تبدیل کرده است .چین ب...جدیدترین نوشته ها