قیمت تور پوکت از تهران در همه ی ماه های سال تقریبا نرخ مشخصی دارد و با نوسان قابل توجهی مواجه نمی شود و مهمترین دلیل این موضوع آب و هوای این شهر می باشد البته نوع هتل و پرواز نیز بر این قیمت ها تاثیر گذار است. با توجه به نتایج حاصل شده مردم شهر تهرا...جدیدترین نوشته ها