لنکاوی با نام رسمی لنکاوی، گوهرِ کداح، مجمع الجزایری متشکل از حدود صد جزیره است که در دریای آندامان و در فاصله 30 کیلومتری شمال غربی کشور مالزی واقع شده است. این جزایر در واقع متعلق به استان کداح هستند که در همسایگی تایلند قرار گرفته است. بسیاری از ج...


مجمع‌ الجزایر لنکاوی با نام رسمی لنکاوی گوهر کداح  از ۱۰۴ جزیره در دریای آندامان تشکیل شده و در سیصد کیلومتری شمال غربی مالزی قرار دارد. این جزیره ها متعلق به استان کداح  هستند و با تایلند همسایگی دارند. خیلی از  جزایر لنکاوی پوشیده از جنگل های انبوه...


لنکاوی، از محبوبترین شهرهای مالزی است که در دریای آندامان قرار گرفته و در 30 کیلومتری شمال غربی مالزی واقع شده است . در حقیقت این شهر، مجمع الجزایری ست که از ۱۰۴ جزیره  تشکیل شده است که البته بسیاری از این جزایر قابل سکوت نیستند و یا توسط جنگل های اس...جدیدترین نوشته ها