فتحیه شهر ساحلی و زیبایی است که در استان موغله در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. فتحیه جمعیت کمی دارد و در فصول گرم سال بیشتر جمعیت این شهر را گردشگران تشکیل می دهند. این شهر دارای جاذبه های گردشگری متنوعی است که همه ساله گردشگران فراوانی را به سوی خو...جدیدترین نوشته ها