سن پترزبورگ شهر مهم و پر جاذبه ای در کشور روسیه می باشد و به طور میانگین افراد زیادی از قسمت های مختلف جهان به این شهر زیبا سفر می کنند. با توجه به گفته توریست هایی که قبلا به این شهر سفر داشته اند، سن پترزبورگ شهری زیبا با معماری های دیدنی می باشد و...جدیدترین نوشته ها