سریلانکا به عنوان یکی از کشور های شرقی آسیا به حساب می آید که از جاذبه های جذاب و تفریحی زیادی برخوردار است که شما می توانید در مدت زمان سفر خود در این کشور به بازدید از این جاذبه ها بپردازید. کشور سریلانکا در قسمت جنوبی کشور هند و در اقیانوس هند واق...


کشور جمهوری دموکراتیک سریلانکا در منطقه جنوبی هند و اقیانوس هند واقع شده است. این کشور که از تعداد زیادی مجمع الجزایر تشکیل شده است و با مساحت 65,610 کیلومتر مربع که دارد، بیش از 19,668,000 نفر در این جزایر سکونت دارند که امروزه قوم سینهالی ها با جمع...جدیدترین نوشته ها