سن پترزبورگ به عنوان دومین شهر بزرگ روسیه شناخته می شود که در شمال غربی این کشور توریستی قرار گرفته است. سن پترزبورگ با بیش از 4 میلیون نفر جمعیت، پس از شهر هایی همچون لندن، پاریس و مسکو، پرجمعیت ترین شهر در قاره اروپا نیز معرفی می شود. جاذبه های گرد...جدیدترین نوشته ها