همانطور که در عناوین مرتبط با اندونزی گفته شد اکثریت مردم این کشور مسلمان می باشند، با توجه به گفته های قبلی شهر جاکارتا به عنوان یکی از بزرگترین و پایتخت کشور اندونزی به حساب می آید و قابل بیان است که این شهر بزرگترین شهر مسلمان به حساب می آید. دربا...


جاکارتا یکی از بزرگترین شهر ها و پایتخت کشور اندونزی به حساب می آید که این کشور در نقطه شرقی آسیا واقع شده است. قابل بیان است که این شهر بزرگترین شهر مسلمانان می باشد که در کشور اندونزی واقع شده است. درباره جاکارتا می توان گفت که این شهر مرکز اقتصادی...جدیدترین نوشته ها