تفلیس به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر در گرجستان و شرق اروپا به حساب می آید که از جاذبه های متعدد و مختلفی برخوردار است. این شهر در ناحیه شرقی کشور گرجستان قرار گرفته است و می توان گفت که جمعیتی حدود 2,500,000 نفر در آن سکونت دارند. شهر تفلیس در قرن 5...


تفلیس به عنوان بزرگ ترین شهر و پایتخت کشور گرجستان به حساب می آید و جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. موقعیت جغرافیایی شهر تفلیس مهم است. به گونه ای که این شهر دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و مسیری مهم برای انرژی جهان و پ...جدیدترین نوشته ها