تایلند با مجاورت با دریای آندامان به عنوان قسمتی از اقیانوس هند، سواحلی زیبا و محبوب دارد که توریست های بسیاری را به خود جذب می کند. آب و هوای تایلند به طور کل شرجی و گرم بوده و باران های زیادی در طول سال را داراست. اگر به دنبال بهترین زمان سفر به تا...جدیدترین نوشته ها