امارات و یا ایالت متحده عربی کشوری در جنوب غربی آسیا محسوب می شود. از نظر موقعیت جغرافیایی این کشور در قسمت خاورمیانه و در شرق شبه جزیره عربستان واقع شده است. امارات با کشور های عربستان سعودی، قطر، عمان و خلیج فارس همسایه می باشد. امارت متحده عربی که...جدیدترین نوشته ها