استانبول بی شک از مهم ترین شهرهای کشور ترکیه و از مهم ترین بخش های تور ترکیه است که همچون نگینی در این سرزمین می درخشد و گردشگران زیادی را سالانه به این نقطه از جهان می کشاند. این شهر شبه جزیره ی زیبایی است که دارای قدمت بسیار بلند بالایی است و دارای...جدیدترین نوشته ها