استانبول ترکیه نامی آشنا و معروف در بین گردشگران به خصوص مسافران ایرانی است. این شهر در تمام ایام سال جاذبه و سرگرمی ای برای ارائه دارد چنانکه هر نوع بیننده با هر نوع سلیقه ای را جذب می نماید. این شهر بزرگ ترین شهر جهان است که در هر دو قاره اروپا و آ...جدیدترین نوشته ها