استانبول، بهترین و پر طرفدارترین مقصد گردشگری مردم جهان در سال 2014 است که به شایستگی توانسته است این عنوان را کسب کند. این شهر متنعم از جاذبه های بسیاری است که طبیعت زیبا و بی بدیل آن بخشی از جذابیت های این شهر رنگارنگ است. شهری که در گذشته شاهد گذر...جدیدترین نوشته ها