ارمنستان کشوری در قسمت شمال غربی آسیا و شرق اروپا می باشد و یکی از راه های ارتباطی بین دو قاره آسیا و اروپا به حساب می آید. دیدنی های ارمنستان بسیار متنوع و متعدد می باشد و همه وقته گردشگران زیادی برای بازدید کردن از این جاذبه ها به این کشور سفر می ک...


کشور ارمنستان و یا جمهوری ارمنستان کشوری در همسایگی آذربایجان، ترکیه، گرجستان و ایران می باشد و پایتخت این کشور ایروان است. این کشور هم مانند دیگر همسایه های خود در منطقه قفقاز جنوبی قرار دارد. مساحت این کشور به 1,029,743 کیلومتر مربع می رسد و جمعیتی...جدیدترین نوشته ها