سفر به ترکیه انسان ذاتا سفرکردن را دوس دارد ، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که از سفر خوشش نیاید ، در این مقاله حرف ما در مورد سفر به ترکیه میباشد که به علت همسایه بودن با کشور ما سفر دریایی از ایران به ترکیه عملا امکانپذیر نیست چون مرز دریایی بین دو...جدیدترین نوشته ها