طبق روایاتی که موجود است نشان می دهد که پس از تغییر مسیر رودخانه هیرمند با سیل و فشار آب این قلعه ویران شد­ه است. بر اثر کاوشی که توسط باستان شناسان صورت گرفته است بیان شده است که در طبقه زیرین این بنا نوشته‌ای یونانی متعلق به دوران پارت‌ها کشف شده...جدیدترین نوشته ها