قلعه ی زوروف که در شمال کرونشات واقع شده است، یکی از مکان های تاریخی روسیه است که در حال حاضر تنها ویرانه هایی از این قلعه باشکوه به جای مانده است. این قلعه به سال 1860 توسط فردی به نام "کنستانتین زوروف" که مهندس آن زمان بوده است، در ساحل دریای بالتی...جدیدترین نوشته ها