در مورد نام داورپناه داستانی در دل این قلعه نهفته است.قلعه دزک سیستان و بلوچستان در سال 1307 هجری شمسی قوای رضا خان به واسطه قشون دولتی به تصرف درامده است. در این محل با درگیری که بین قوای نظامی و نیروی های دوست محمد خان به وجود امد. در این بین سر...جدیدترین نوشته ها