از قلعه ادینبورگ در اسکاتلند چه می دانید؟ قلعه ادینبورگ یک قلعه بسیار زیبا با پشتوانه ی تاریخی بسیار بلند می باشد. قلعه ادینبورگ به عنوان بخشی از میراث ملی کشور اسکاتلند به شمار می رود و در شهری به نام ادینبورگ در کشور اسکاتلند قرار گرفته است. قلعه ی...جدیدترین نوشته ها