در محراب کاشی‌کاری‌ معرق و مقرنس‌های بسیار ظریف دارد. محراب از یک تاق دندانه‌دارر تشکیل شده و بر فراز آن نقش‌های ظریف اسلیمی نقش بسته است. نور مسجد از پنجره ‏های مشبکی که در قسمت‌های مختلف ساقه گنبد ساخته شده تأمین می‏شود. نوری که از این پنجره‏ها به...جدیدترین نوشته ها