تایلند در شبه جزیره هندوچین در جنوب شرقی قاره ی آسیا واقع شده است. مذهب بالف بر 95 درصد مردم این کشور بودایی است که بر روی سنت و فرهنگ این کشور تاثیر به سزایی داشته و به یکی از جاذبه های دیدنی این کشور مبدل شده است. شما می توانید برای دیدن سواحل بی ن...جدیدترین نوشته ها