این نکته که استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در هر دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است همچنان مهم ترین ویژگی استانبول به حساب می آید. حتی در گذشته یعنی در حدود 500 سال پیش نیز پر جمعیت ترین شهر دنیا بوده است که به دوران امپراطوری های بزرگ باز می گردد...جدیدترین نوشته ها