استانبول که در گذشته آن را قسطنطنیه می نامیده اند، از مهم ترین شهرهای جهان به لحاظ فرهنگی است. این شهر به تنهایی توانسته است بار تمدن و قدمت بلند بالای سرزمین ترکیه را به دوش بکشد. برای دانستن قدمت این شهر و کشور ترکیه، لازم نیست خیلی در شهر تفحص و ج...جدیدترین نوشته ها