از جمله غذاهایی معروف در این کشور که منظور همان سریلانکا است می توان به پودر کاری با برنج اشاره کرد نوشابه هایی مانند پپسی در انواع مختلف در تولیدات محلی ان ها مشاهده می شود. زیرا  باید به این نکته مهم اشاره کرد که اب سریلانکا در واقع اب لوله کشی در...جدیدترین نوشته ها