ارمنستان از جمله کشور هایی است که علاوه بر داشتن جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوان، دارای تنوع غذایی بالایی نیز هست که با عطر و طعم بی نظیرشان، مشتاقان زیادی نیز دارد. اکثر توریست ها و گردشگران ایرانی که در تور ارمنستان شرکت کرده بودند، از یک سری از غ...


غذاهای ارمنستانی بسیار به غذاهای ایرانی نزدیک است و حتی یکسری از غذاهای مشترک نیز با هم داریم. اکثر کسانی که در تور ارمنستان شرکت می کنند، نگرانی ای در مورد غذاهای ارمنستانی نداشته و ندارند، چرا که می دانند فرهنگ غذایی این دو کشور تا حدودی با هم سنخی...جدیدترین نوشته ها