یکی دیگر از شگفتی های این غار این است که دارای دو تالار بسیار بزرگ است. تالار هایی که شاید بتوان گفت هزاران نفر را می تواند در خود جای دهد. این غار دارای مکان هایی است که بسیار صعب العبور می باشد.این مکان جایگاهی امن برای زندگی جانورانی مانند خفاش ه...جدیدترین نوشته ها