هم اکنون غار باتوکیو یکی از جاذبه های گردشگری در کشور مالزی محسوب می شود.هر ساله تعداد زیادی از گردشگران از جای جای جهان به دیدن این غار می آیند.مجسمه ای با 42 متر که یکی از سه هزار خدای هندوها می باشد به نام مورگان که مجسمه ای هنرمندانه می باشد در ا...جدیدترین نوشته ها