صدای قهقهه این دوشیزه ها به قدری بلند بوده است که خانواده هایشان که در یک قلعه قدیمی اقامت داشته اند می شنیده اند. این بود که به این نام معروف شده است. قلعه خانواده های این دوشیزه ها در سه کوهه کنونی واقع بوده است . جالب است بدانید که فاصله میان ق...جدیدترین نوشته ها