تا به حال ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه خزنده، ۳۷ گونه پستاندار و 2 گونه دوزیست و همچنینن ۳۴۴ گونه گیاهی متعلق به ۲۲۳ جنس و ۵۵ خانواده در این پارک به ثبت رسیده است. پوشش گیاهی بیشتر انواع گیاهان درختچه‌ای و بوته‌ای است. منطقه قمیشلو به سه زیستگاه کوهستانی و...


طبیعت اصفهان ::روزی که گذرتان به اصفهان افتاد، حتماً پس از دیدار از جاذبه‌های تاریخی، برای سفر به طبیعت استان اصفهان نیز زمان بگذارید. همیشه درباره شهر اصفهان شنیده‌ایم، اما به نظر من نه‌تنها خود شهر اصفهان که استان اصفهان پر از جاذبه‌های دیدنی است....جدیدترین نوشته ها