این آبشار در امتداد رودخانه قم‌رود قرار دارد و نام خود را از پلی گرفته که روی این رودخانهه بنا شده است. آبشار بی بی سیدان این آبشار در ۴۸ کیلومتری جنوب غربی شهر سمیرم، در نزدیکی روستای بی بی سیدانن و رودخانه سمیرم در ورودی تنگه‌‌ای به اسم نازی قرار...جدیدترین نوشته ها