از روستاهای سرخه میتوان روستای لاسجرد(روستای لاسجرد شاید همان آپاما باشد که توسط سلوکیان در ایالت پارت بنا نهاده شد)، روستای افتر(هفدر نیز نامیده می شود)، روستای بیابانک را نام برد. مهمترین محصولات کشاورزی سرخه صیفی جات و به ویژه خربزه، انار، پنبه، گ...جدیدترین نوشته ها