از جاذبه های گردشگری کشور تایلند ، شهر باستانی آیوتایا است. آیوتایا پایتخت سابق تایلند است. این شهر را تاجران چینی و تایلندی ساخته اند و آثار فرهنگ آنان همچنان در این شهر در کنار بناهای دیدنی برجا مانده است. آیوتایا به مدت 417 سال، پایتخت تایلند بوده...جدیدترین نوشته ها