در مورد غار گواتامک می توان این مزیت را ذکر کرد که ناشناخته باقی مانده است از ان جهت که تاکنون افراد با امکانات اندک فقط توانسته‌اند تا 100 متری و 400 متری غارها نفوذ کنند. از ان جهت مزیت محسوب می شود که فرصت مناسبی برای غارشناسان و هم برای غارنوردا...


از این مجموعه ی بزرگ می توان به کاخها، قلعه کهک کهزاد، قلعه چهل دختر، قلعه سرسنگ، آرامگاه خواجه غلطان، ساختمان پیر گندم بریان، خانه شیطان، بناهای منفرد آرامگاهی و قبور اسلامی اشاره داشت.مجموعه ای بی نظیر و زیبا که ارنست هرتسفلد با بررسی این مجموعه عن...جدیدترین نوشته ها