. البته بیشتر مناطق کویری دارای چنین آب و هوایی هستند. در مورد وجه تسمیه آران و بیدگل باید بگوییم که کلمه آران به معنی جایگاه مقدس و مکانن گرمسیر است. کلمه بیدگل تغییریافته ویگل شهری باستانی در کنار شهر قدیمی هراسکان است. قرار گرفتن این شهر در بین شه...


جالب است بدانید کارخانه پنیر گلپایگان نخستین کارخانه پنیر ایران است. همچنین، عسلل گلپایگان هم سوغاتی خوبی برای دوستان و آشنایان خواهد بود. منبت‌کاری از صنایع دستی مهم شهر گلپایگان است که نمونه‌های منبت‌کاری استادان این هنر را در غرفه‌های بازار سنتی گ...جدیدترین نوشته ها