پل قاری: این پل در دوره قاجار ساخته شده و در آثار ملی به ثبت رسیده است.. شمسالعماره )استانداری فعلی( را به بخش شمالی شهر وصل میکند، با مصالح آجری و طاقهای هاللی شکل و سرستونهای کله قوچی بر روی میدان چایی )مهرانرود( ساخته شده و از جمله پرترددترین پلها...


در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار، این خانه نوسازی و با نقاشی هایی تزیین شد. این خانه شامل یک ساختمان اصلی، بعنوان ساختمان قشالقی و یک ساختمان کوچک بعنوان ساختمان ییالقی است. مانند بسیاری از خانه های قدیمی ایرانی، این خانه دارای دو حیاط اندرونی و ب...


کندوان: کندوان یکی از سه روستای صخرهای جهان است که این موجب جذابیت بینظیر آن شدهاست. معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب می آید. چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمی...


استان آذربایجان شرقی به دليل داشتن تنّوع آب و هوا، تنّوع ناهمواری ها و پوششش گياهی از قابليّت ها و جاذبه های طبيعی فراوانی در تمام فصول سال برخوردار است.از جمله جاذبه های طبيعی می توان به پديده های زير اشاره کرد: ۱- رودخانه ها: ارس، آجی چای، صوفی چای...


استان آذزبایجان شرقی گنجينه ای از يادمان های مذهبی و زيارتی است که در دورانن اسلامی شکل گرفته اند. وجود گنبدهای نيلگون و فيروزه ای، مناره ها و برج ها، مقابر عرفا و منسوبان ائمهٔ اطهار (ع) معنويت خاصی در کالبد جاذبه های گردشگری استان دميده است؛ از آن...جدیدترین نوشته ها