آرامگاه با یزید بسطامی از آثار تاریخی استان سمنان در شهر بسطام شاهرود است. این آرامگاه در مجموعه ای شامل یک مسجد و چند مزار و بنا واقع شده است. بیشترین قسمت آرامگاه بایزید بسطامی در دوره ایلخانیان ساخته شده است. بایزید بسطامی عارف قرن سوم هجری و از ب...


برخی نام قدیم سمنان را سمینا می دانند.در برخی کتب تاریخی بنای شهرستان را به تهمورث نسبت می دهند. گفته می شود که تهمورث به سمت خراسان در حال حرکتت بوده است. در میان راه از سمنان کنونی که آن زمان جلگه ای وسیع و زیبا بوده می گذرد. به دستور تهمورث شهری ب...


مرغوب ترین سوغات سمنان پسته است. پسته گیاهی است که از زمانهای قدیم در ایران کشت می شده است. اولین برداشت پسته در ایران از درختان خودروی جنگلی بودهه است. بیشترین برداشت پسته سمنان از دامغان و شاهرود است. در دامغان که شهری کویری است پسته های مرغوبی به...


نمک دره: نمک دره منطقه ییلاقی روستای بیابانک می باشد و مهمترین جاذبه گردشگری آن چشمه معدنی است. چشمه معدنی نمک دره از گنبدهای نمکی سرازیر می شود. در اطراف این چشمه چاله هایی با پوشش ضخیم نمک وجود دارد که میتوان در آنها از آب چشمه استفاده و یا آبتنی ک...جدیدترین نوشته ها