پوشش گیاهی کویر دلازیان سمنان بسیار ضعیف است و تنها گیاهان شورپسند و خشک پسند در آن دیده می شوند( گیاهان خشک پسند گیاهانی هستند که در مناطق کم باران با دوره های خشکسالی طولانی زندگی می کنند) رودخانه ای که از این منطقه عبور می کند از تلاقی رودخانه شور...


اتاق های کاروانسرا ها دور تا دور حیاط ، بر روی یک سکو و بیشتر بدون درب و پنجره ساخته می شدند. شاه نشین ها اتاقهای مجللی برای اقامت بزرگان بودند. موقعیت شاه نشین به گونه ای بوده که می توانستند تمام کاروانسرا را زیر نظر داشته باشند.در پشت اتاقها اصطبل...جدیدترین نوشته ها