. مهم ترين اين آبشارها، آبشار بيشه در ايستگاه بيشه شهرستان دورود، آبشار آب سفيد دربخش ذلقي شهرستان اليگودرز، آبشار افرينه در روستاي افرينه بخش ملاوي وآبشارهاي تاف و وارگ دربخش پاپي و آبشار های نوژیان و گریت در خرم آباد هستند. که بسیار جالب و مناسب ای...


خصوص زمستان ازظرفیت هاي این استان جهت برقراري ارتباط با کشور همسایه (عراق) وهمچنین بازدید کاروان هاي راهیان نورازمناطق جنگی را براي تبادل مسافران و زائران اماکن مذهبی وفرهنگی ، فراهم ساخت. هر گردشگر علاقمند به دانستن وضعیت آب و هواي منطقه مورد نظر پی...جدیدترین نوشته ها